خرید از فروشگاه های خارجی متفرقه

این دسته شامل محصولاتی متفرقه است که در فروشگاه های خارجی متداول یا رایج نبوده یا جزء کالا های فروشگاه های بزرگ نیستند. خرید این محصولات از خرده فروش ها امکان پذیر است. این محصولات در دسته ی فروشگاه misc یا متفرقه ی در سایت قرار گرفته اند.