Soon
We’ll be here with you

به زودی مراحل ارتقاء را در صفحه ای جداگانه خواهید دید. ما هم اکنون در حال آماده سازی نسخه ی (1.0.0-beta1) برای 2018/06/10 هستیم.
شما میتوانید تا 2018/06/30 منتظر نسخه ی (1.0.0-beta2) باشید. ما مدتی با نسخه های آزمایشی در کنار شما خواهیم بود و به زودی نسخه ی پیش نمایش عرضه نهایی (1.0.0-rc) و نسخه نهایی (1.0.0-Final) را خواهید دید.

0هفته0روز0ساعت0دقیقه0ثانیه

درخواست های خود را به ahravan@hotmail.com ارسال فرمایید.