گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

Cygwin چیست؟

اگر لینوکس کار باشید با اصطلاح GNU آشنا هستید، ولی اگر برنامه نویس هستید باز اصطلاح GNU به گوشتان خورده است. با استاندارد GNU در دنیای متن باز سیر کنید بنویسید و به اشتراک بگذارید و از اسناد دیگران به رایگان استفاده کنید. توسعه ی GNU استفاده ی کامپیوتر بدون نرم افزار هایی است که آزادی ما را محدود کند. ابزار های چون Cygwin کتابخانه هایی از زنجیره ابزار GNU هستند. با بیر رباتیک همراه باشید.

 

استفاده از Cygwin:

ممکن است شما با msys یا mingw آشنا باشید، تمایل داریم Cygwin را برایتان معرفی کنیم زیرا که mingw/msys از رده خارج شده اند، خالی از لطف نیست به توصیف هر یک از مجموعه های بالا نیم نگاهی بیاندازیم:

MSYS is a collection of GNU utilities such as bash, make, gawk and grep to allow building of applications and programs which depend on traditionally UNIX tools to be present. It is intended to supplement MinGW and the deficiencies of the cmd shell.

MinGW, a contraction of “Minimalist GNU for Windows”, is a minimalist development environment for native Microsoft Windows applications.

و Cygwin:

Cygwin, a large collection of GNU and Open Source tools which provide functionality similar to a Linux distribution on Windows.

همه ی مجموعه های بالا به بیانی ساده امکان استفاده از ابزار هایی را برای کاربران فراهم می کنند تا با مجموعه ی کامپایلر GNU یا به اختصار GCC کار کنند، GCC نقش مهمی در توسعه و رشد نرم افزار های رایگان بازی میکند ( مطالعه ی ادامه ..). از آنجایی که ویندوز منبع باز نیست سازگاری کامل با GNU نداشته و نیازمند استفاده از واسط هایی همچون Cygwin دارد ولی لینوکس ذاتاً منبع باز و از GNU نیرو گرفته و بر آن استوار است.

cygwin
cygwin

انتخاب بسته ها:

در ابتدای کار شما ابزار های متداول همچون make, autoconf, bison, byacc, yacc, python, nano و یا هر بسته ای دیگر را که نیازمندید را باید نصب کنید. این نصب همانند روش متداول لینوکس از سرور انجام میشود، به گونه ای که بعد انتخاب شما برای نصب، فایل های مورد نیاز از سرور روی سیستم شما دانلود و  سپس نصب می شوند.

cygwin_install
cygwin_install

با انتخاب سرور مناسب نسبت به نصب اقدام کنید، لیست بسته های موجود از سرور روی سیستم شما بارگذاری می شود، هم اکنون بسته های مورد نیاز خود را انتخاب کنید و Next را بزنید، دقت کنید در صورت اخطار به سرور انتخابی در مراحل نصب، سرور خود را تغییر دهید تا همه ی بسته های انتخابی شما با موفقیت نصب شود.

Select_package_cygwin
Select_package_cygwin

 

در ادامه بسته های زیر را با جستجو انتخاب کنید:

Devel "binutils"
Devel "gcc-g++" & "gcc-core".
Devel "make"
Interpreters "perl", "perl_autorebase", "perl_base"
Interpreters "perl_manpages", "perl_pods"
Net "rsync"
Base "util-linux"

دیگر بسته های پیشنهادی:

Libs "libjpeg8" & "libjpeg-devel"
Libs "libpng12" & "libpng12-devel"
Libs "zlib" & "zlib-devel"

و هر بسته ی دیگری که نیاز دارید.

در تصاویر زیر برای نمونه git , make را انتخاب میکنیم:

GIT_CYGWIN
GIT_CYGWIN
MAKE_CYGWIN
MAKE_CYGWIN

در نهایت بعد دانلود و نصب می توانید در ترمینال Cygwin شروع به کار کنید.

در زیر لیست همه ی بسته هایی است که در شروع انها را نصب برای نمونه نصب کردیم، می توانید بسته های فعلی خودتان را با دستور cygcheck -c بعد نصب Cygwin چک کنید.

$ cygcheck -c
Cygwin Package Information
Package         Version      Status
_autorebase       001002-1      OK
_update-info-dir     00505-1      OK
alternatives       1.3.30c-10     OK
autobuild        5.3-1       OK
autoconf         13-1        OK
autoconf-archive     2015.09.25-1    OK
autoconf2.1       2.13-12      OK
autoconf2.5       2.69-3       OK
automake         9-1        OK
automake1.10       1.10.3-2      OK
automake1.11       1.11.6-2      OK
automake1.12       1.12.6-2      OK
automake1.13       1.13.4-1      OK
automake1.14       1.14.1-2      OK
automake1.15       1.15-1       OK
automake1.4       1.4p6-11      OK
automake1.5       1.5-11       OK
automake1.6       1.6.3-12      OK
automake1.7       1.7.9-11      OK
automake1.8       1.8.5-11      OK
automake1.9       1.9.6-11      OK
base-cygwin       3.8-1       OK
base-files        4.2-4       OK
bash           4.3.42-4      OK
bash-completion     1.3-1       OK
binutils         2.25-4       OK
bison          3.0.4-1      OK
byacc          20150711-1     OK
bzip2          1.0.6-2      OK
ca-certificates     2.6-1       OK
cmake          3.3.2-1      OK
colorgcc         1.3.2-2      OK
coreutils        8.24-3       OK
cygutils         1.4.15-2      OK
cygwin          2.3.1-1      OK
cygwin-devel       2.3.1-1      OK
dash           0.5.8-3      OK
diffutils        3.3-3       OK
editrights        1.03-1       OK
expat          2.1.0-3      OK
file           5.24-1       OK
findutils        4.5.12-1      OK
gawk           4.1.3-1      OK
gcc-core         4.9.3-1      OK
gcc-g++         4.9.3-1      OK
gccmakedep        1.0.3-1      OK
getent          2.18.90-4     OK
gperf          3.0.4-2      OK
grep           2.21-2       OK
groff          1.22.3-1      OK
gzip           1.6-1       OK
hostname         3.13-1       OK
info           6.0-1       OK
ipc-utils        1.0-2       OK
less           481-1       OK
libarchive13       3.1.2-3      OK
libargp         20110921-2     OK
libatomic1        4.9.3-1      OK
libattr1         2.4.46-1      OK
libblkid1        2.25.2-2      OK
libbz2_1         1.0.6-2      OK
libcloog-isl4      0.18.0-2      OK
libcom_err2       1.42.12-2     OK
libcrypt0        1.1-1       OK
libcurl4         7.45.0-1      OK
libdb5.3         5.3.21-1      OK
libexpat-devel      2.1.0-3      OK
libexpat1        2.1.0-3      OK
libffi6         3.2.1-2      OK
libgcc1         4.9.3-1      OK
libgdbm4         1.11-1       OK
libgmp10         6.1.0-2p1     OK
libgnutls28       3.3.17-1      OK
libgomp1         4.9.3-1      OK
libgssapi_krb5_2     1.13.2-3      OK
libguile17        1.8.8-1      OK
libhogweed2       2.7-2       OK
libiconv         1.14-3       OK
libiconv2        1.14-3       OK
libidn11         1.29-1       OK
libintl-devel      0.19.5.1-2     OK
libintl8         0.19.5.1-2     OK
libisl10         0.11.1-2      OK
libk5crypto3       1.13.2-3      OK
libkrb5_3        1.13.2-3      OK
libkrb5support0     1.13.2-3      OK
libltdl7         2.4.6-2      OK
liblzma5         5.2.2-1      OK
liblzo2_2        2.08-1       OK
libmpc3         1.0.3-1      OK
libmpfr4         3.1.3-1      OK
libncurses-devel     6.0-1.20151017   OK
libncursesw10      6.0-1.20151017   OK
libnettle4        2.7-2       OK
libopenldap2_4_2     2.4.42-1      OK
libopenssl100      1.0.2e-1      OK
libp11-kit0       0.22.1-1      OK
libpcre1         8.37-2       OK
libpipeline1       1.4.0-1      OK
libpopt0         1.16-1       OK
libquadmath0       4.9.3-1      OK
libreadline7       6.3.8-1      OK
libsasl2_3        2.1.26-9      OK
libsigsegv2       2.10-2       OK
libsmartcols1      2.25.2-2      OK
libsqlite3_0       3.9.2-1      OK
libssh2_1        1.5.0-1      OK
libssp0         4.9.3-1      OK
libstdc++6        4.9.3-1      OK
libtasn1_6        4.5-1       OK
libtool         2.4.6-2      OK
libuuid-devel      2.25.2-2      OK
libuuid1         2.25.2-2      OK
libvtv0         5.2.0-1      OK
libxml2         2.9.3-1      OK
login          1.11-1       OK
lynx           2.8.7-2      OK
m4            1.4.17-2      OK
make           4.1-1       OK
makedepend        1.0.5-1      OK
man-db          2.7.4-1      OK
mintty          2.2.2-0      OK
nano           2.4.1-1      OK
ncurses         6.0-1.20151017   OK
openssl         1.0.2e-1      OK
p11-kit         0.22.1-1      OK
p11-kit-trust      0.22.1-1      OK
patch          2.7.4-1      OK
patchutils        0.3.3-1      OK
perl           5.22.1-1      OK
perl-Carp        1.38-1       OK
perl-Pod-Simple     3.32-1       OK
perl_autorebase     5.22.1-1      OK
perl_base        5.22.1-1      OK
popt           1.16-1       OK
python          2.7.10-1      OK
rebase          4.4.1-1      OK
run           1.3.4-2      OK
sed           4.2.2-3      OK
tar           1.28-1       OK
terminfo         6.0-1.20151017   OK
texinfo         6.0-1       OK
tzcode          2015g-1      OK
util-linux        2.25.2-2      OK
vim-minimal       7.4.891-1     OK
w32api-headers      4.0.4-1      OK
w32api-runtime      4.0.4-1      OK
wget           1.16.3-1      OK
which          2.20-2       OK
windows-default-manifest 6.4-1       OK
xz            5.2.2-1      OK
zlib0          1.2.8-3      OK

اگر نصب چند بسته را فراموش کرده اید:

 

نصب Cygwin را از نو آغاز کنید و بسته های فراموش شده را انتخاب کنید.

Select_package_cygwin
Select_package_cygwin

 

کانال تلگرام بیر رباتیک

درباره Ahrovani Hadi

مشاهده بیشتر

arducopter simulation

شبیه سازی اتوپایلوت و تشخیص کد های Aruco

ویدئوی پیوست شده شبیه سازی اتوپایلوت ardupilot با شبیه ساز gazebo را نشان میدهد. این …

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

با خبر سازی از
avatar

wpDiscuz