گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
خانه / رسپبری پای / پروتکل TCP/IP
IC120221

پروتکل TCP/IP

تدکر – این نوشته در حاال تکمیل است

TCP/IP :

پروتکل کنترل ارتباط (TCP) و پروتکل اینترنت(IP) مجموعه ای از استاندارد های پروتکل های توسعه یافته اند.TCP/IP  نیرو محرکه ی اینترنت و مجموعه پروتکل های شبکه ها می باشد.

معرفی TCP/IP:

دو جزء پروتکل TCP/IP  دو جنبه ی مختلف ارتباط کامپیوتری را نمایش می دهد.

TCP براي ارتباط ميان كامپيوترهاست و IP پروتكل بي اتصال است. IP نياز به خط شبكه اي را كاهش مي‌دهد. هر خط مي تواند براي ارتبط بين چندين كامپيوتر مختلف بطورهمزمان استفاده شود.IP مسئول مسيريابي هر بسته براي رسيدن به مقصد صحيح است.TCP/IP يعني كار كردن TCPوIP با يكديگر. TCP از ارتباط بين برنامه‌هاي نرم‌افزاري شما (مثل مرورگرتان) و نرم‌افزار شبكه شما محافظت مي‌كند و مسئول شكستن اطلاعات به بسته‌هاي IP قبل از ارسال و همچنين سرهم بندي اين بسته‌ها بعد از اينكه به مقصد رسيدند است. IP مسئول ارسال بسته‌ها به مقصد درست است.[1]

دنباله ی پروتکل TCP/IP:

Bb726993.caop0201_big(l=en-us)
معماری TCP/IP

دنباله ی پروتکل مربوطه نقشه ای با چهار لایه ی مفهومی با عنوان مدل DARPA است.این چهار لایه ی مدل با عناوین اینترفیس های کاربردی،حمل و نقل،اینترنت و شبکه است.هر کدام از لایه های DARPA در ارتباط با یکی یا چندین لایه از مدل OSI  هستند.

پروتکل TCP/IP در لایه ی  اینترنت از دو مجموعه پروتکل تشکیل شده است:

 • IPv4

به عنوان IP نیز شناخته می شود و به صورت متداول در اینترانت های خصوصی و اینترنت استفاده می شود  (بیان عمومی در تعاریف زیر برپایه ی IPv4 می باشد).

 • IPv6

لایه ای جدید برای اینترنت که به جای IPv4  جایگزین می شود.

ترکیب آدرس IPv4:

 • قسمت های آن به بلوک های 8-بیتی است :  

11000000 10101000 00000011 00011000

 • تبدیل هر بلوک به دسیمال : 

192 168 3 24

 • بلوک ها را با نقطه از هم جدا میکنیم:

192.168.3.24

در هنگام رجوع به IPv4 از نماد w.x.y.z استفاده می کنیم: IC120221

پیکربندی TCP/IP:

این پیکربندی از چندین عنصر تشکیل می شود،متدوال ترین پیکر بندی به صورت زیر است:

 • آدرس IP:  یک رشته ی شناسایی منحصربه فرد به عنوان چهار عدد دسیمال از 0 تا 255 که توسط نقطه از هم جدا شده باشند.آدرس کل حاوی 32 بیت است که برای هر عدد 8بیت اختصاص یافته است.این فرمت نماد چهار نقطه نامیده می شود.
 • پوشش شبکه(Netmask):پوشش شبکه فرعی یا به طور ساده پوشش شبکه یک پوشش محلی بیت است و یا مجموعه ای از پرچم هاییست که بخشی از آدرس مهم ip مربوط به شبکه را از بخش آدرس مهم شبکه ی فرعی جدا میکند.به عنوان نمونه در شبکه ی کلاس c استاندارد netmask به صورت 255.255.255.0 آست که سه بایت ابتدایی پوشش داده و بایت انتهایی را برای معین کردن میزبان در شبکه فرعی آزاد می گذارد.

یک تعریف و مثال برای درک عملکرد:

عدد Subnet Mask مشخص می‌کند چه قسمتی از یک آدرس IP مربوط به کامپیوترهای داخل شبکه و چه قسمتی مربوط به شناسه خاص آن شبکه است. برای مثال مشخصات زیر را فرض کنید:

IP Address: 192.168.1.54 Subnet Mask: 255.255.255.0

در مثال بالا چون سه بخش اول Subnet Mask عدد 255 است که معادل باینری آن 11111111 می‌شود به معنی این است که سه بخش اول IP Address یعنی 192.168.1 مربوط به شناسه خاص آن شبکه و بخش آخر آن که عدد 54 است مربوط به کامپیوترهای داخل آن شبکه است که این عدد می‌تواند بین 0 تا 255 باشد و در این شبکه حداکثر ۲۵۶ کامپیوتر می‌تواند باشد. حال اگر Subnet Mask عدد 255.255.0.0 باشد دو بخش آخر IP که 1.54 است کامپیوترهای داخل شبکه را مشخص میکند که هر کدام می‌توانند بین 0 تا 255 باشند در نتیجه تعداد کامپیوترهای داخل این شبکه می‌تواند 256*256 باشد که 65536 عدد کامپیوتر را شامل می‌شود و برای سازمان ‌‌های بزرگ کاربرد دارد.

Netmask       Netmask (binary)         CIDR   Notes
255.255.255.255 11111111.11111111.11111111.11111111 /32 Host (single addr)
255.255.255.254 11111111.11111111.11111111.11111110 /31 Unusable
255.255.255.252 11111111.11111111.11111111.11111100 /30  2 usable
255.255.255.248 11111111.11111111.11111111.11111000 /29  6 usable
255.255.255.240 11111111.11111111.11111111.11110000 /28  14 usable
255.255.255.224 11111111.11111111.11111111.11100000 /27  30 usable
255.255.255.192 11111111.11111111.11111111.11000000 /26  62 usable
255.255.255.128 11111111.11111111.11111111.10000000 /25 126 usable
255.255.255.0  11111111.11111111.11111111.00000000 /24 254 usable
255.255.254.0  11111111.11111111.11111110.00000000 /23  2 Class C's + 2
255.255.252.0  11111111.11111111.11111100.00000000 /22  4 Class C's + 6
255.255.248.0  11111111.11111111.11111000.00000000 /21  8 Class C's + 14
255.255.240.0  11111111.11111111.11110000.00000000 /20  16 Class C's + 30
255.255.224.0  11111111.11111111.11100000.00000000 /19  32 Class C's + 62
255.255.192.0  11111111.11111111.11000000.00000000 /18  64 Class C's + 126
255.255.128.0  11111111.11111111.10000000.00000000 /17 128 Class C's + 254 / 129
255.255.0.0   11111111.11111111.00000000.00000000 /16
255.254.0.0   11111111.11111110.00000000.00000000 /15  2 Class B's
255.252.0.0   11111111.11111100.00000000.00000000 /14  4 Class B's
255.248.0.0   11111111.11111000.00000000.00000000 /13  8 Class B's
255.240.0.0   11111111.11110000.00000000.00000000 /12  16 Class B's
255.224.0.0   11111111.11100000.00000000.00000000 /11  32 Class B's
255.192.0.0   11111111.11000000.00000000.00000000 /10  64 Class B's
255.128.0.0   11111111.10000000.00000000.00000000 /9  128 Class B's
255.0.0.0    11111111.00000000.00000000.00000000 /8
254.0.0.0    11111110.00000000.00000000.00000000 /7
252.0.0.0    11111100.00000000.00000000.00000000 /6
248.0.0.0    11111000.00000000.00000000.00000000 /5
240.0.0.0    11110000.00000000.00000000.00000000 /4
224.0.0.0    11100000.00000000.00000000.00000000 /3
192.0.0.0    11000000.00000000.00000000.00000000 /2
128.0.0.0    10000000.00000000.00000000.00000000 /1
0.0.0.0     00000000.00000000.00000000.00000000 /0  IP space

اولین آدرس از یک شبکه فرعی (همگی صفر) به عنوان آدرس  شبکه و یا id شبکه است.آخرین آدرس (همگی یک) آدرس انتشار شبکه است،معمولا در صورت اضافه کردن 1 به آدرس شبکه و یا کم کردن 1 از آدرس انتشار ، دروازه ی(gateway) به اینترنت نامیده می شود.حالت قرار گیری اسلش در 24/ به عنوان فرمت CIDR شناخته می شود.

 • آدرس شبکه:نشان دهنده ی بایت شبکه  از یک آدرس IP است.

13769-fig-2

کلاس A شبکه های کلاس A برای شبکه هایی که تعداد شبکه هایشان کم ,ولیکن تعداد میزبانهایشان زیاد است و معمولا برای استفاده توسط انستیتوهای دولتی و آموزشی انتخاب میشوند مناسب هستند در یک آدرس شبکه کلاس A ,بخش نخست آن نشان دهنده آدرس شبکه (network address) و سه بخش دیگر نیز نشاندهنده آدرس میزبان (host address) در شبکه است.بطور مثال IP 10.20.20.20 عدد 10 به آدرس شبکه و عدد 20.20.20 به آدرس میزبان تعلق دارد  در آدرس دهی کلاس A اولین بیت صفر میباشد:

01111111 = 0 + 64 + 32+ 16+ 8+ 4+ 2+ 1 = 127

کلاس B شبکه های کلاس B برای شبکه هایی که تعداد شبکه هایشان بین شبکه های بسیار بزرگ و بسیار کوچک است در نظر گرفته شده است در یک آدرس شبکه کلاس B دو بخش نخست آن نشان دهنده آدرس شبکه و دو بخش دیگر نشاندهنده آدرس میزبان است بطور مثال IP 172.16.10.10 عدد 172.16 به آدرس شبکه تعلق دارد و عدد 10.10 به آدرس میزبان تعلق دارد ِدر آدرس دهی کلاس B دومین بیت صفر میباشد:

10111111 = 128+ 0+ 32+ 16+ 8+ 4+ 2+ 1 = 191

 

کلاس C شبکه های کلاس C برای شبکه هایی که تعداد شبکه های زیادی دارند اما میزبان کمتری دارند تدارک داده شده است در یک آدرس شبکه کلاس C , سه بخش نخست آن نشان دهنده آدرس شبکه و بخش آخر به آدرس میزبان تعلق دارد بطور مثال IP 192.168.10.20 عدد 192.168.10 به آدرس شبکه و 20 به آدرس میزبان تعلق دارد در ای پی آدرس دهی کلاس C , سومین بیت صفر میباشد:

11011111 = 128 + 64+ 0+ 16+ 8+ 4 + 2+ 1 = 223

 cisco | ubuntu | jbmelectronics | technet.microsoft| technet.microsoft | bshirvani | wiki.xtronics.com | [1] Roshd.ir

کانال تلگرام بیر رباتیک

درباره Ahrovani Hadi

مشاهده بیشتر

-sgURvz6

اکتیو پایتون

اکتیو پایتون: در اکتیو پایتون محبوب ترین بسته های پایتون برای علم داده(Data Science)، یادگیری ماشین، …

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

با خبر سازی از
avatar

wpDiscuz